Asociatia Firmelor Bihorene


Programe

Proiecte pe termen scurt şi mediuprograme-afb.jpg

 • Lansarea cardului AFB, un card de discount care să permită obţinerea de reduceri atunci când posesorul lui apelează la serviciile sau produsele unei firme membre a asociaţiei

 • Furnizarea de servicii de consultanţă pentru accesarea fondurilor guvernamentale şi europene nerambursabile

 • Organizarea de cursuri de perfecţionare/specializare pentru comunitatea locală de afaceri, cursuri de reconversie profesională, programe de pregătire în colaborare cu uniunile profesionale din România

 • Furnizarea de servicii de training şi consultanţă în domeniul resurselor umane, precum şi selecţie&recrutare personal

 • Realizarea de cercetări economico-sociale şi sondaje

 • Actualizarea permanentă a bazelor de date AFB (produse&servicii oferite de membri, legislativă etc)

 • Promovarea produselor şi serviciilor oferite de membri, în ţară şi în străinătate

 • Organizarea de târguri specializate

 • Editarea unui ziar economic, săptămânal

 • Lansarea concursului „Bihor Bussines Plan” – anual, unui tânăr patron bihorean (maximum 35 de ani) îi va fi finanţat un plan de afaceri

 • organizarea de evenimente de tip „fund raising”, în scopuri caritabile

 • lansarea unor burse de studiu - 3-10 pe an, pentru studenţii Universităţii din Oradea, Universităţii „Agora” etc.

Parteneri AFB