Asociatia Firmelor Bihorene


Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata - 2011

Beneficiari eligibiliValoarea finantarii acordatePerioada de depunere
- IMM-uri (inclusiv microintreprinderi)
Maxim 80% (pentru microintreprinderi), 70% (pentru intreprinderi mici), 60% (oentru intreprinderi mijlocii) din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100.000 lei
20 iunie 2011 ora 10:00 – 24 iunie 2011 ora 20:00*

In aceasta perioada, solicitantii vor completa si transmite on-line un formular de preselectie, conform aplicatiei software, care va fi disponibila pe pagina web a institutiei, la adresa www.aippimm.ro 

Finantator

Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Buget

7.000.000 lei

Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene , prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Activitati eligibile

 

 • achizitionarea de tehnica de calcul;
 • achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achizitionarea de masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor;
 • achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize) ;
 • achizitionarea de mobilier, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale pentru activitatile specifice activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • achizitionarea de mijloace de transport marfa pentru activitatile specifice activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare;
 • certificarea unui sistem integrat de management al calitatii.http://afbh.ro/admin/index.php

Descarca Pachetul Aplicantului

 

Parteneri AFB