Asociatia Firmelor Bihorene


Cum devin membru?

Ca să devii membru, descarcă formularul ce se găsește aici!

Poate dobândi calitatea de asociat al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică care aderând la scopul şi obiectivele asociaţiei întruneşte acordul în Consiliul Director.

Pentru a putea dobândi calitatea de membru al Asociaţiei, persoana interesată trebuie să aibă o recomandare din partea unui membru fondator şi să achite taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director.

Începând cu luna imediat următoare votului favorabil de aprobare a înscrierii în asociaţie, noul membru dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile pe care legea şi prezentul statut le prevede pentru membru.

clapping_business_people_2.jpg
Dupa completarea cererii de aderare, aceasta se va scana și se va trimite la office@afbh.ro , iar originalul se va înmâna personal pe un suport special pe care il va primi de la AFB.

 

 

Parteneri AFB