Asociatia Firmelor Bihorene


ZUCCHETTI România - GLOBALSAL - Software pentru calculul salariilor

Soluţii ICT ZUCCHETTI România

GLOBALSAL - Software pentru calculul salariilor


GlobalSal este soluţia informatică oferită de Zucchetti România prin intermediul căreia se elaborează şi se calculează salariile angajaţilor. Pe lângă calculul salariilor, al obligaţiilor şi generarea declaraţiilor, GlobalSal gestionează totodată situaţii de personal ale societăţii.

Acest program poate fi implementat în orice tip de firmă, fiind uşor de personalizat şi bazându-se pe o tehnologie modernă şi pe multiple automatizări ale calculelor.

GlobalSal poate fi folosit atât ca soluţie „stand alone", cât şi integrat cu celelalte aplicaţii de la Zucchetti România. Prin folosirea GlobalSal se câştigă timp, se reduc costurile şi se elimină erorile în elaborarea şi calculul salariilor, rezultatul fiind creşterea productivităţii muncii.

Principalele caracterisitici ale aplicaţiei GlobalSal sunt:

Calculul salariilor pornind de la un salariu brut sau net;

 • Calculul în mod automat al concediilor medicale;
 • Posibilitatea definirii de diferite sporuri, premii şi reţineri care pot fi nete sau brute, valori fixe sau procente;
 • Generarea declaraţiilor lunare şi anuale care trebuie predate instituţiilor de stat;          
 • Redactarea fişelor fiscale pentru impozitul pe venitul global al salariaţilor, atât la nivel de societate, cât şi la nivel de diviziuni;
 • Transferul salariilor pe card în mod automat;
 • Arhivarea datelor privind plăţile şi contribuţiile, pe o perioadă nelimitată;
 • Actualizarea în timp real a programului din punct de vedere al legislaţiei;
 • Posibilitatea de a defini şi gestiona mai mulţi utilizatori;
 • Posibilitatea de a defini şi folosi ulterior diferite rapoarte şi situaţii statisitce cu date de personal şi salarii;
 • Exportul datelor atât în diferite programe, cât şi în formate de gen excel, pdf, word, etc.
 • Transferul notei contabile şi pe centre de cost în contabilitatea financiară.

AVANTAJE

Simplitate în instalare şi configurare

GlobalSal este dezvoltat într-un mediu vizual, instalarea şi configurarea sunt uşor de realizat, aceste operaţii fiind realizate de către specialiştii Zucchetti România.

1

Simplitate în utilizare

Meniurile şi submeniurile programului sunt în aşa fel organizate încât ele urmează paşii fireşti în elaborarea şi calculul salariilor. Interfaţa prietenoasă şi intuitivă fac din GlobalSal o aplicaţie usor de înţeles şi folosit.

Aplicaţia conţine mecanismul de validare a introducerii datelor şi avertizează apariţia unor diferenţe între pontaje şi zilele de concediu medical, zilele de concediu de odihnă cuvenite şi cele efectuate, venitul brut realizat şi salariul minim brut pe economie, în cazul exiprării unui contract, etc.

2

Funcţionare multi-user şi în reţea

GlobalSal poate fi folosit atât în reţea multi-user, cât şi stand-alone. Se pot defini mai mulţi utilizatori, fiecare cu anumite drepturi, evitându-se  accesul necontrolat la informaţii.

Managementul Resurselor Umane

Un element nou şi inedit al aplicaţiei GlobalSal este includerea unui submeniu HR în cadrul meniului dedicat gestionării personalului (Personal). Din submeniul HR se poate vizualiza şi tipări organigrama societăţii. Acest submeniu permite introducerea de informaţii detaliate privind angajatul: date personale, studii, cursuri, calificări, etc. De asemenea, se pot introduce rezultatele evaluării anjagaţilor.

Rapoarte statistice HR

Generează o serie de rapoarte statistice , necesare departamentului de Resurse Umane, care se realizează făcând selecţii din datele din arhivă ale angajaţilor.

3

Dosar Personal

Parte a meniul HR, acest submeniu pune dispoziţie dosarul de personal al angajatului în format electronic, nu doar pe hârtie. Oferă posibilitatea extragerii automate a contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale, a adeverinţelor şi a formularelor tip privind angajaţii.

4

Import/export de date

GlobalSal permite importul/exportul de date. De exemplu se pot importa în programul de salarii pontajele generate automat de programele de pontaj. De asemenea, informaţiile din programul de salarii pot fi exportate în fişiere excel.

5

Declaraţii lunare/anulale

Programul oferă posibilitatea de a genera şi exportul datelor necesare declaraţiile diverselor instituţii ale statului la sfârşit de lună sau de an, în formatul dorit de programele acestora.

6

Adeverinţe şi situaţii statistice

GlobalSal permite generarea adeverinţelor de salariu şi funcţie, de concedii medicale pentru comisie, etc. Din submeniul Situatii statistice puteţi obţine informaţiile de care aveţi nevoie, pentru a realiza analize statistice.

7

Arhivarea datelor

Programul permite arhivarea datelor pentru siguranţă şi păstrare, cu scopul de a asigura rezultate optime ale software-ului. Datele arhivate pot fi în orice moment recuperate şi examinate.

Rapoarte

Aplicaţia are pentru fiecare meniu, submeniu sau tab, butoane pentru generarea de rapoarte şi listări, precum: concedii medicale, centralizatoare, state de plată, pontaje, fluturaşi, listă de avansuri, listă plăţi pe card, situaţia pe centre cost, obligaţii, bonuri de masă, şi multe alte tipăriri şi rapoarte.

8

 FLUTURAŞI STATE DE PLATĂ

9

 

ZUCCHETTI ROMANIA
Str. Simion Stefan, 46 Oradea, Bihor, Romania, 410195
tel.
+40 259/414.584 - 359/451.461 - fax +40 259/446.51
e-mail:
 info@zucchettiromania.com -www.zucchettiromania.com

Parteneri AFB