Asociatia Firmelor Bihorene


Curs Managementul Proiectelor

Curs

Unul dintre obiectivele strategice ale Asociaţiei Firmelor Bihorene este satisfacerea necesităţilor specifice activităţii societăţilor comerciale şi a întreprinzătorilor independenţi prin activităţi instruire. Prin urmare, AFB organizează un curs intensiv de MANAGEMENTUL PROIECTELOR, in data de 7-8-9 iunie 2013, la Hotel Ramada.  Acesta se va desfăşura pe două module şi va fi coordonat de un formator sociolog din cadrul Universității Oradea.

Cursul se adresează managerilor, membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă şi tuturor celor care doresc să obţină cunoştinţe şi abilităţi în domeniu.

Modul 1 - Noţiuni introductive 

La finalul acestui modul cursanţii vor putea să:

1. Enunţe fazele unui proiect şi să descrie ciclul de viaţă al acestuia;

2. Formuleze corect elementele unui proiect: justificare, scop, obiective, activităţi, resurse (umane, materiale, financiare) rezultate aşteptate şi indicatori, grupuri-ţintă;

3. Redacteze o propunere de proiect;

4. Identifice surse de finanţare pentru ideile de proiecte.

Temele abordate şi timpul alocat acestora sunt:

- Ce sunt proiectele? - 1h

- Fazele şi ciclul de viaţă în managementul proiectelor - 1h

- Elemente ale proiectelor - 3h

- Echipa proiectului şi rezolvarea conflictelor - 2h

- Proiecte cu finanţare externă/ Cererea de finanţare - 2h

- Identificarea surselor de finanţare - 1-2h

- Studiul ghidurilor de finanţare - 1-2h

Durata modulului este de 2 zile, 12-14 ore (ziua I - 8 ore, ziua II - 4, 6 ore)

Nr. cursanţi - minim 10, maxim 20.

 

Modul 2 - Proiecte cu finanţare externă 

La finalul acestui modul cursanţii vor putea să:

1. Enunţe direcţiile de finanţare ale Fondului Social European;

2. Redacteze o propunere de proiect;

3. Definească termenii utilizați în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană;

4. Identifice surse de finanţare pentru ideile de proiecte.

Temele abordate şi timpul alocat acestora sunt:

- Noţiuni introductive - elemente şi tipuri de proiecte - 1h

- Proiecte cu finanţare internă şi externă - 1h

- Clasificări ale surselor de finanţare, surse de informare - 1h

- Necesitatea implementării proiectelor - 2h

- Idei de proiecte și ghiduri de finanțare - 2h

- Completarea cererii de finanţare și anexele aferente - 2h

- Instrumente de raportare - 3h

Durata modulului este de 2 zile, 12 ore (ziua I - 8 ore, ziua II - 4 ore)

Nr. cursanţi - minim 10, maxim 20.

 

În situația în care se organizează ambele Module cu aceeași grupă de cursanți, ceea ce AFB Recomandă, durata cursului este de 3 zile.

Pentru membrii Asociaţiei Firmelor Bihorene costul participării la curs (ambele Module) este de 200 lei/ persoană.  

Pentru reprezentanţii firmelor nemembre sau alţi doritori, costul participării este de 400 lei/ persoană.

         Pentru alte detalii şi înscrieri, va rugam sa ne contactati tel.: 0751-263.132.

Parteneri AFB