Asociatia Firmelor Bihorene


Curs Expert Achizitii Publice

Curs de perfectionare
EXPERT ACHIZITII PUBLICE


Detalii curs
Avand in vedere rolul pe care îl joaca achizitiie publice in economia romaneasca, prin organizarea acestui curs încercam sa demonstram ca legiuitorul a gândit un sistem curat, transparent si echidistant, astfel, ca urmare a derularii unei proceduri de atribuire autoritatea contractanta gestioneaza corect si legal banul public satisfacându-si necestitatii sale.
Este posibila o gestionare a banului public bazata, în acelasi timp pe transparenta, libertate, tratament egal, nediscriminare si siguranta? O.U.G. nr. 34/2006 la care se adauga toate actele subsecvente, este cel mai complex si coerent raspuns la aceasta întrebare.


SPECIALISTI DIN CADRUL CNSC VA VOR AJUTA SA INTERPRETATI SI SA APLICATI ACEASTA ORDONANTA!

Cursul prezinta o viziune de ansamblu atât pe plan vertical cât si pe plan orizontal în sensul ca procedurile de atribuire vor fi tratate atât din punct de vedere al evoluþiei lor în timp cât si în sistem comparativ raportat la modalitatea în care autoritatea contractantã doreste sa le utilizeze, respectiv „on line” sau „off line”.
Tematica: În cadrul cursului, sistemul achiziþiilor publice va fi tratat pe etape cu evidenþierea principiilor care guverneaza acest sistem, prin prezentarea acestora:
- Etapele premergatoare initierii procedurii: elaborarea programului anual al achizitiei, rolul anuntului de intentie, necesitatea autoritatii contractante materializata în cadrul caietului de sarcini, determinarea valorii estimate, stabilirea criteriilor de calificare si selectie, stabilirea criteriului de atribuire, verificarea „ex ante” a documentaþie de atribuire efectuata de ANRMAP;
- Etapele desfasurarii procedurii de atribuire: publicarea anuntului/invitatiei de participare, faza premergatoare deschiderii ofertelor materializata prin formularea clarificarilor si/sau notificarilor, faza deschiderii ofertelor, evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câstigatoare;
- Etapa post iniþiere a procedurii: comunicarea rezultatului si perioada de asteptare;
- Semnarea contractului de achizitie publica: anuntul de atribuire si documentul constatator;
- Prezentarea procedurilor de atribuire: sublinierea elementelor de diferentiere si conditiile specifice de initiere a acestora, modalitatile speciale de atribuire a contractului de achizitie publica
- Contractele sectoriale
- Soluþionarea contestatiilor pe calea administrativ jurisdictionala

-Noile modificari legislative: implicaþiile lor asupra procesului de achizitii publice

Desfãsurarea cursului
Perioada de desfasurare a cursului este de 3 zile - 14, 15, 16 Februarie 2014. Durata cursului este de 7 ore/zi.
Locatia este sediul : Calea Dorobanþilor, nr. 14-16, Sc. A, Et. 3, Ap. 1 Cluj-Napoca.
Tariful de participare este de 1000 lei / participant si include mapa de curs, suportul de curs în format electronic, testarea finala si eliberarea certificatului de absolvire atestat ANC (CNFPA).
Înscrierea se va face pâna în data de 12 februarie 2014 la Tel / Fax: 0264-594116, Tel. 0745-019696 sau e-mail: iccons@gmail.com sau prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.icconsulting.ro.
Formatorii sunt Consilieri în cadrul Consiliului Naþional de Soluþionare a Contestaþiilor.

PROGRAM CURS
Vineri
1. Etapele premergatoare initierii procedurii:
- elaborarea programului anual al achizitiei,
- rolul anuntului de intentie,
- necesitatea autoritatii contractante materializata în cadrul caietului de sarcini,
- determinarea valorii estimate,
- stabilirea criteriilor de calificare si selectie,
- stabilirea criteriului de atribuire,
- verificarea „ex ante” a documentatiei de atribuire efectuata de ANRMAP
2. Etapele desfasurarii procedurii de atribuire:
- publicarea anuntului/invitatiei de participare,
- faza premergatoare deschiderii ofertelor materializata prin formularea clarificarilor si/sau notificarilor,
- faza deschiderii ofertelor sistem comparativ în cazul procedurilor on line / off line
- evaluarea ofertelor, sistem comparativ în cazul procedurilor on line / off line
- stabilirea ofertei câstigatoare
3. Etapa post initiere a procedurii:
- comunicarea rezultatului
- perioada de asteptare;
4. Semnarea contractului de achizitie publica:
- anuntul de atribuire
- documentul constatator;

Sâmbata

5. Prezentarea procedurilor de atribuire:
- licitaþia deschisa
- licitaþia restrânsa

- dialogul competitiv
- negocierea cu / fara publicare
- concursul de solutii
- cererea de oferte
6. Achizitia directa

7. Modalitatile speciale de atribuire a contractului de achiziþie publica

- acordul cadru
- sistemul de achizitie dinamic
- licitatia electronica

- contractele sectoriale
- conflictul de interese
- soluþionarea contestaþiilor pe cale administrativ jurisdicþionala

- testarea intermediara

- repartizarea lucrãrilor practice pe grupe
Duminica

8. Recapitulare
- solutionarea unor spete
- elaborarea lucrarii practice
- testarea finala

Director General
Camelia LUNG

Parteneri AFB