Asociatia Firmelor Bihorene


Convocator Adunarea Generală a membrilor A.F.B.

Stimați membri A.F.B. , în conformitate cu art.24 și art.25 din Statutul Asociației Firmelor Bihorene, se convoacă Adunarea Generală a membrilor A.F.B. pentru data de 18 octombrie 2023, ora 16:00 și care se va desfășura (în format fizic) la sediul asociației din Cetatea Oradea, Corp C, et. 2, sala de ședințe, dar si on-line (platforma Zoom), cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea noului Consiliu Director al A.F.B.

2. Modificarea/introducerea de articole în Statutul A.F.B.

3. Diverse 

detalii

Parteneri AFB