Asociatia Firmelor Bihorene


Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest desfășoară în această perioadă o acţiune de promovare a conceptului de Specializare Inteligentă, a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest şi a oportunităţilor pe care implementarea acestei strategii le aduce entităţilor publice şi private din regiunea noastră.

Specializarea inteligentă pornește de la premisa că nici o regiune nu are suficiente resurse pentru a putea fi competitivă în toate domeniile, motiv pentru care este mult mai eficace să își identifice ariile în care poate face diferența în competiția globală și să își focalizeze apoi atenția pe acele arii în efortul de inovare.

Prin Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3) se identifică sectoarele prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici prin care să obțină o transformare structurală a acestor sectoare pentru creșterea competitivității acestora în economia globală.

La nivelul regiunii noastre au fost identificate şase domenii şi nişe de specializare aferente acestora:

 • AGROALIMENTAR
 • SĂNĂTATE
 • COSMETICE ŞI SUPLIMENTE ALIMENTARE
 • MATERIALE NOI AVANSATE
 • TEHNOLOGII DE PRODUCŢIE AVANSATE
 • TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

Metodologia de implementare a Strategiei RIS3 prevede organizarea unor ateliere de lucru denumite „Ateliere de descoperire antreprenorială” cu ajutorul cărora se vor identifica idei de proiecte inovative în domeniile amintite mai sus. Aceste idei de proiecte vor constitui un portofoliu de proiecte pentru regiunea noastră şi vor fi sprijinite de către ADR NV atât în vederea maturizării conceptului/ideii cât şi prin acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în perioada următoare de programare: 2021-2027.

Vom parcurge următorii paşi pentru identificarea ideilor de proiecte inovatoare, pe care le vom include într-un portofoliu, până la sfârșitul anului 2020.

 • 1. Identificare soluţii de specializare regională aferente domeniilor RIS3, prin întâlniri directe/mese rotunde cu companii din județele regiuni si prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenorială organizate in fiecare judeţ în perioada ianuarie-mai 2020;
 • 2. Organizare apel(uri) de pre-selecţie regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund soluţiilor identificate în etapa 1- (mai-iulie 2020)
 • 3. Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 (până la sfârşitul anului 2020)
 • 4. Colectare fişe de proiect extinse şi acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturizare concept şi definitivare listă proiecte strategice integrate;
 • 5. Avizarea listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finanţare din POR
 • 6. Depunerea cererilor de finanţare de către promotori in funcție de procedurile si structurile pentru viitorul ciclu bugetar 2021-2027

Portofoliul de proiecte va include doua tipuri de proiecte:

 • Proiecte care vizează crearea de structuri de sprijinire a afacerilor a proiectelor de specializare inteligentă: finantare de până la 20 milioane de euro
 • Proiecte de cercetare-inovare şi investiţii în domenii ale specializării inteligente. Acestea vor fi de 2 tipuri, mici (500.000-1.000.000 Euro) şi mari (1.000.000 Euro-10.000.000 Euro).

Beneficiari eligibili: Orice companie, universitate, institut de cercetare-dezvoltare, entitate de inovare şi transfer tehnologic, parc ştiinţific şi tehnologic, administraţie publică locală, asociaţie sau fundaţie (inclusiv clustere), structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă etc. cu activitate prezentă în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, sau care se angajează că se va reloca pentru activitatea prevăzută în fișa de proiect în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în domenii cu potenţial de specializare inteligentă, individual sau în parteneriat cu alte tipuri de entităţi.

Invitatie companii

Prezentare

Parteneri AFB