Asociatia Firmelor Bihorene


Proces verbal al Adunarii Generale a Asociatilor din 24 mai

Proces verbal al Adunarii Generale a Asociatilor
Asociatiei Firmelor Bihorene

In data de 24 mai 2018 a avut loc Adunarea Generala a Asociatiei Firmelor Bihorene. La sedinta au participat un numar de 19 membri AFB.
Conform art.26 din Statutul AFB , sedinta este legal constituita.
In deschiderea sedintei domnul Dan Octavian, presedinte al AFB a prezentat Ordinea de zi .

1. Prezentarea Raportului Administratorului s-a facut de catre domnul Radu Silaghi, directorul general al AFB, din care a reiesit faptul ca s-au efectuat un numar de 24 activitati mari prin care s-a cautat rezolvarea unor nevoi ale membrilor cat si realizarea unor activitati producatoare de venituri pentru Asociatie; drept pentru care AFB a incheiat anul fiscal 2017 cu un rezultat net al exercitiului de 32.557 lei. Dupa prezentarea raportului , acesta a fost supus aprobarii membrilor AGA. A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

2. Radu Silaghi a prezentat raportul de activitate pentru anul 2017,; s-a adus in discutie si contributia AFB la infiintarea parcului industrial de la Cociuba Mare, unde in prezent exista 6 investitori. Pentru raportul de activitate si-au exprimat acortul votand DA toti cei 18 membri prezenti.

3. A intrat in dezbatere "modificarea Statutului AFB " conform grilei de mai jos:

4. Adaugare de noi coduri CAEN, votand cu DA - 18 membri.

5. Articol nou- Art.9, pc.c- Persoane fizice – experti din diverse domenii de activitate, votand cu DA - 18 membri.

6. Art. 13 pct. b. va avea urmatorul continut: “prin revocare, ca urmare a hotararii Consiliului Director luata cu votul a trei patrimi din numarul total al membrilor, pentru prejudiciile de orice natura cauzate desfasurarii in bune conditii a activitatii asociatiei. Motivarea este obligatorie.”, votand cu DA - 18 membri.

7. Art. 13 pct. c. va avea urmatorul continut: “ca urmare a neachitarii cotizatiei anuale, ca urmare a hotararii Consiliului Director”, votand cu DA - 18 membri.

8. Art. 28 alin. 3 va avea urmatorul continut: “Membrii Consiliului Director nu pot face parte din conducerea altor structuri patronale locale/multisectoriale”, votand cu DA - 18 membri.

9. Art. 29 se completeaza cu urmatorul punct: “validarea periodica a cererilor de aderare’’, votand cu DA - 18 membri.

10. Art. 29 se modifica urmatorul punct: “hotaraste asupra cuantumului taxei de inscriere a unui nou membru, respectiv cuantumul contributiei anuale a membrilor si asociatilor fondatori”, votand cu DA - 18 membri.

11. Prezentarea bilantului si aprobarea acestuia de catre cei 18 membri.

12. Prezentarea seriilor de evenimente “Informatia in primul rand 2018 de catre Liviu Sav si implementarea sistemului CRM pentru AFB.

13. Prezentarea “Invatamantului dual” de catre Dorin Culic - Director departament auto si Eduard Babics- coordonator invatamant dual.

14.Propuneri de activitati, proiecte, evenimente din partea membrilor.

Data: 24.05.2018 Oradea

Parteneri AFB