Asociatia Firmelor Bihorene


Noutati Fiscale 2020

Anul 2020 debuteaza cu o multime de modificari fiscale si contabile atat pentru firme, cat si pentru persoanele fizice.

Prezentam in continuare o lista cu noutatile care au intrat pe scena fiscala si contabila incepand chiar de la 1 ianuarie, dar si cele care urmeaza sa se aplice in acest an.

1. Majorarea salariului minim brut la suma de 2.230 lei lunar

Prin Hotararea nr. 935/2019 s-a stabilit salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la suma de de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13.327 lei/ora.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 14.044 lei/ora.

Este important de retinut ca salariul minim pentru anul 2020 va influenta cresterea costurilor pentru firme si majorarea plafonului pentru veniturile nonsalariale.

2. Eliminarea supraaccizei la carburanti si a supraimpozitarii a contractelor part-time

Legea nr. 263/2019 care prevede eliminarea supraaccizei la carburanti si a supraimpozitarii contractelor de munca part-time a intrat in vigoare de la 1 ianuarie. Potrivit acestui act normativ, a fost eliminata supraimpozitarea contractelor part-time si a fost modificata si anexa din Codul Fiscal referitoare la accize si taxe speciale (anexa nr. 1 de la titlul VIII).

In plus, tot de la 1 ianuarie 2020 este majorata acciza la tigarete, care a fost amanata de la 1 septembrie 2019.

3. Scutirea de TVA a livrarilor intracomunitare

Masura este reglementata de Directiva Consiliului UE 1910/2018 si este completata de Regulamentul european 1912/2018 care va fi direct aplicabil in toate statele membre. Conditiile pentru scutirea de TVA a livrarilor intracomunitare de bunuri vor fi modificate incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a aplicarii directivei europene privind „remediile rapide”.

Noile reguli, convenite de ECOFIN odata cu mecanismul taxarii inverse generalizate pentru reducerea fraudei de TVA, se vor aplica temporar, pana la intrarea in vigoare a sistemului definitiv al TVA pentru comertul intra-unional de bunuri, adica pana la data de 1 iulie 2022.

Aceste reguli vor creste importanta declaratiei recapitulative (D390) si pot schimba tipul si modul de gestiune a documentelor care justifica transportul bunurilor intre statele membre.

4. Split TVA va fi abrogat de la 1 februarie 2020

Prin OUG nr. 78/2019 se abroga prevederile OUG nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Pana la aceasta data, contul de TVA poate fi executat silit de catre orice creditor, indiferent de natura creantei.

Pana 10 februarie 2020, unitatile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul platii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA transfera automat, fara nicio formalitate prealabila in raport cu titularul contului, disponibilul existent in soldul conturilor de TVA in contul de disponibil al titularului deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului pentru operatiunile prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Alocatia pentru copii va creste in functie de rata inflatiei

Inca o modificare care a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2020 este majorarea anual a alocatiei de stat pentru copii cu rata medie anuala a inflatiei. Este vorba despre Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019.

6. Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2020

Prin Ordinul INS nr. 1827/2019 au fost stabilite pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri in anul 2020.

Plafoanele pentru anul 2020 sunt:

  • 900.000 lei pentru expedieri din Romania in alte state membre;
  • 900.000 lei pentru introduceri de bunuri in Romania din alte state membre.

Operatorii economici care in cursul anului 2019 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2020.

In cursul anului 2020 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intra-UE de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2020. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2020 a expedierilor si/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

7. Inscrierea in Registrul Beneficiarilor Reali administrat de ONRC

Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019. Conform acestui act normativ, firmele din Romania care au actiuni la purtator vor fi nevoite sa isi scoata la vedere proprietarii. Este obligatorie inregistrarea beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019, societatile inmatriculate pana la aceasta data, cu exceptia companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia respectiva.

Avand in vedere ca Legea nr. 129/2019 a intrat in vigoare din 21 iulie 2019, termenul de depunere pentru firmele deja infiintate este 21 iulie 2020.

Persoanele juridice vizate au obligatia de a depune la inmatriculare, anual, sau ori de cate ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Nerespectarea acestei obligatii de catre administratorul care reprezinta societatea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

8. Procentajul mediu anual al ambalajelor reutilizabile

Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.", potrivit Legii nr. 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

9. Eliminarea prevederii care cerea acordul vecinilor pentru stabilirea sediilor sociale ale firmelor in apartamente

Este vorba despre un nou proiect de lege care propune modificarea Legii nr. 31/1990, a societatilor. Daca va intra in vigoare aceasta lege, antreprenorii din Romania isi vor putea stabili sediile sociale ale firmelor in apartamente fara sa mai fie nevoiti sa obtina semnatura vecinilor si avizul asociatiei de proprietari, daca nu desfasoara activitate la sediu.

Parteneri AFB