Asociatia Firmelor Bihorene


Legea prevenţiei: Firmele nu vor mai fi sancţionate din prima de instituţiile de control

Guvernul pregăteşte un proiect al Legii prevenţiei, ce ar urma să prevină sancţionarea automată a firmelor care sunt controlate de diverse instituţii ale statului, inclusiv ANAF.

Principiile viitorului proiect al Legii Prevenţiei au fost discutate în şedinţa de joi a Executivului, iar potrivit acestuia, un agent economic nu va mai putea fi sancţionat, dacă înainte nu a fost îndrumat şi prevenit.

"Legea prevenţiei statuează un lucru foarte simplu: înainte de a lua o măsură punitivă, trebuie să facem o măsură de prevenţie. Toate organismele statului au două componente: această componenţă de prevenţie şi una de control. Ei bine, ele realizează numai componenta de control. Cred că această componentă de prevenţie trebuie să prevaleze în ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Îi dai întreprinzătorului un timp la dispoziţie să se conformeze şi apoi poţi să iei o măsura punitiva", a declarat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Florin Jianu.

Termenul estimat pentru redactarea formei finale a acestui proiect de lege, avizarea interministerială şi adoptarea în şedinţa de Guvern este 23 februarie 2017.

Potrivit actului normativ, citat de Mediafax, agentul constatator nu va putea aplica sancţiunea la prima constatare a unei fapte care constituie contravenţie, ci va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum şi termenul de conformare pentru fiecare faptă.

Acesta nu poate fi mai mic de 7 zile, iar după expirarea lui, organul de control are dreptul să reia controlul.

"În situaţia în care se constată că nu au fost respectate obligaţiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control aplică sancţiunile prevăzute de actele normative. Contribuabilul beneficiază de măsurile de prevenţie o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenţie, într-un termen de 5 ani", se arată într-un comunicat al ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

Sunt exceptate de la legea prevenției situaţiile în care se constituie un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale sau un pericol pericol grav şi iminent de accidentare pentru salariaţi, precum şi cazurile în care se utilizează munca nedeclarată sau a minorilor.

Legea prevenţiei nu se aplică, de exemplu, pentru sancţiunile prevăzute pentru munca la negru, respectiv pentru primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sancţiunea fiind amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. În acest caz nu va fi admis sistemul prevenţiei deoarece s-ar ajunge la încurajarea muncii nedeclarate, prin nesancţionarea acestei fapte.

Parteneri AFB