Asociatia Firmelor Bihorene


Condica de prezenta Obligatorie

Mesaj din partea membrului AFB- Danga Comimpex (Papetarie)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017, a fost publicata Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 53 din 04 August 2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care aduce o serie de modificari importante asupra Codului Muncii.

Una dintre acestea consta in faptul ca – angajatorul va avea obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru.

In acest context, societatea noastra, membra AFB, va sta la dispozitie cu noul model al condicii de prezenta, prin magazinul situat in Oradea, str. Mestesugarilor, nr 71 ( cartierul Iosia, zona Cidor). Telefon 0359.451054.

Parteneri AFB