Asociatia Firmelor Bihorene


Comunicat Primaria Oradea

20 de firme au beneficiat de reducerea impozitului ca urmare a întreruperii activităților economice pe perioada stării de urgență.

În data de 10 iunie 2020, Consiliul local al Municipiului Oradea a aprobat acordarea unor facilități fiscale în anul 2020 pentru activităţile întrerupte pe perioada stării de urgenţă.

Până la data comunicatului, Direcția Economică a aprobat și procesat un număr de 20 de cereri, valoarea reducerilor acordate la plata impozitului/taxei pe clădiri fiind în sumă de 428.420 lei.

Reamintim proprietarilor spațiilor comerciale și/sau firmelor care au avut întreruptă activitatea economică pe perioada stării de urgență sau dețin certificat tip 1 pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, că pot depune beneficia de:

· reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 20 la sută pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice (atașat procedura de acordare a reducerii impozitului -20 la sută).

Cererea (modelul cererii – reducere impozit -20 la sută) și certificatul pentru situații de urgență, după caz, se depun pănâ la data de 15 septembrie 2020, la registratura primăriei, ghişeele 3 - 4 sau pe email la adresa primarie@oradea.ro.

· scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economic. (atașat procedura pentru acordarea scutirii taxei pe clădire)

Cererea (modelul cererii – scutire taxă) se depune, pănâ la data de 15 septembrie 2020, la registratura primăriei, ghişeele 3 – 4 sau sau pe email la adresa primarie@oradea.ro.

Atasamente:
Procedura pentru acordarea reducerii impozitului pe cladiri
Cerere pentru reducerea impozitului pe cladiri
Procedura pentru scutirea de la plata taxei pe cladiri
Cerere pentru scutirea de la plata taxei pe cladiri

Parteneri AFB