Asociatia Firmelor Bihorene


Comunicat AFB - Firmele trebuie sa intocmeasca rapoartele de evaluare a cladirilor odata la trei ani

Asociația Firmelor Bihorene (AFB) reamintește tuturor societăților comerciale care dețin în proprietate clădiri rezidențiale sau nerezidențiale că au obligația de a întocmi rapoarte de evaluare a clădirilor odată la trei ani în vederea stabilirii valorii impozabile. Aceste rapoarte de evaluare trebuie depuse la organul fiscal de pe lângă primării până la data de 30 iunie 2016.

De asemenea, până la data de 31 mai 2016 persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri, aveau obligația să depună declarații în care să menționeze destinația clădirii.

Impozite mai mari

Nedepunerea raportului de reevaluare odată la trei ani atrage ca măsură penalizatoare aplicarea unei cote de impozitare de 7,5 % pe raza municipiului Oradea în loc de 1%, așa cum reiese din HCL Oradea nr. 712/ 2015. AFB atrage atenţia că declarația privind stabilirea destinației clădirii mai poate fi depusă cu condiția achitării unei amenzi administrative în baza art. 493 Cod Fiscal cuprinsă între 70 – 279 lei, care se majorează cu 300%.

Prin urmare, nedepunerea raportului de reevaluare și a declarației pînă la 30 iunie 2016, atrage o majorare a impozitului pe clădiri de 7,5 ori, ceea ce poate creea dificultăți financiare foarte grave care pot duce până la falimentul firmelor aflate într-o astfel de situație. AFB informează că declaraţiile şi rapoartele de evaluare pot fi trimise şi prin Poştă, cu confirmare de primire cel târziu până joi, 30 iunie 2016.

Dacă primăria pe raza căreia se află clădirea nu înregistrează raportul de evaluare cu data depunerii și aplică cota de impozitare majorată, AFB recomandă firmelor să se adreseze juristului sau avocatului societății în vederea acționării în judecată a respectivei primării. În acest sens Asociația Firmelor Bihorene stă la dispoziție cu proprii avocați.

Asociația Firmelor Bihorene își dorește ca nici-o firmă din județul Bihor să nu se afle în situațiile descrise mai sus, motiv pentru care rugăm administratorii respectiv contabilii să trateze cu maximă responsabilitate obligațiile ce le revin, întrucât pot afecta stabilitatea financiară a societății pe care o conduc a partenerilor de afaceri și nu în ultimul rând a propriilor angajați, de a căror venituri sunt responsabili”, a declarat Dan Octavian, directorul general al AFB.


Bihon - eBihoreanul - Oradea-online


Parteneri AFB