Asociatia Firmelor Bihorene


Anunt

În conformitate cu ORDINUL M.E.C. nr. 5578 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, termenul limită de transmitere a formularelor de solicitare de şcolarizare în învăţământul dual şi în cel profesional pentru a putea fi luate în considerare pentru proiectul planului de şcolarizare este 13 noiembrie 2020.

Realizarea propunerilor privind locurile în învățământul dual:

Operatorii economici transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) solicitările de școlarizare în învățământul dual prin e-mail la adresa registratura.cndipt@gmail.com, cu respectarea termenului- limită prevăzut în prezentul calendar, în caz contrar existând riscul necuprinderii solicitărilor în proiectul planului de școlarizare.

Realizarea propunerilor privind locurile în învățământul profesional:

Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022.

Inspectoratul Școlar Județean Bihor transmite solicitările primite de la operatorii economici la unitățile de învățământ nominalizate în solicitările operatorilor economici sau, în absența nominalizării de către operatorii economici a unei unități de învățământ, la unități de învățământ care pot cuprinde în oferta educațională calificările solicitate.

Model solicitare invatamant profesional
Model solicitare invatamant dual

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
prof. Nicolae Virgil BLAGE

Parteneri AFB