Asociatia Firmelor Bihorene


Angajare personal

Spalatoria / curatatoria chimica Ok Clean, membru AFB, angajeaza pentru noul punct de lucru situat in galeria comerciala Real 2 Episcopia :
operator calcator textile si retusier confectii

Pentru detalii contactati tel. 0746370566, 0770109739,
email: contact@ok-clean.ro sau
lasati CV la punctul de lucru din B-dul Magheru nr. 4, parter.

Parteneri AFB