Asociatia Firmelor Bihorene


Adresa catre Guvernul Romaniei

Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată, AFB susține cu tărie ANULAREA acestei sesiuni de depunere de proiecte și reluarea acesteia în condiții de transparență și cu respectarea egalității de șanse a aplicanților, care să asigure atingerea scopului acestui program, și anume “acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, …, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Vezi adresa

Parteneri AFB