Asociatia Firmelor Bihorene


Obiective

 Obiective strategice

 • Dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenorialeobiective-afb.jpg
 • Satisfacerea necesităţilor specifice activităţii societăţilor comerciale şi a întreprinzătorilor independenţi prin activităţi de reprezentare, asistenţă, consultanţă şi instruire

 • Crearea unui mediu favorabil activităţilor economice private şi stimulativ pentru investiţiile autohtone şi străine

 • Sprijinirea consolidării şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Creşterea competitivităţii mediului de afaceri prin stimularea accesului la inovaţie şi cercetare

 • Dezvoltarea întreprinderilor private în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile

 • Dezvoltarea capitalului uman în economie

 • Încurajarea colectivităţilor locale de a încheia parteneriate de dezvoltare regională

 • Modernizarea rolului autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în sensul orientării către organizaţii, firme şi cetăţeni şi creşterii eficienţei activităţii

 • Îmbunătăţirea disponibilităţii autorităţilor statului, în cadrul structurilor de dialog social, de a aborda cu un grad de profesionalizare sporit propunerile reprezentanţilor mediului de afaceri

 • Respectarea dreptului la proprietate; protejarea proprietăţii private

 

Obiective operaţionale 

 • obiective-2-afb.jpgModificarea Legii Insolvenţei (legea nu trebuie să protejeze „ţeparii”)

 • Modificarea Legii Cecului şi a Biletului la Ordin (cei care plătesc cu instrumente fără acoperire trebuie să fie condamnaţi penal)

 • Promovarea unei noi Legi a plăţilor (orice plată să se facă la maximum 60 de zile)

 • Înfiinţarea Închisorii Datornicilor

 • Modificarea Legii privind Organizarea Judecătorească (poliţiştii, procurorii şi judecătorii trebuie să răspundă financiar pentru deciziile „strâmbe” luate împotriva persoanelor fizice şi juridice; magistraţii trebuie să încheie asigurări de „malpraxis”

 • Descurajarea agenţilor economici incorecţi prin aplicarea drastică a prevederilor legislative pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale, precum şi sporirea numărului de personal cu atribuţii de identificare şi sancţionare a muncii „la negru”; obligativitatea plăţilor exclusiv prin circuit bancar, cu comisioane bancare minimale

 • Modificarea unor Hotărâri ale Consiliului Local în favoarea societăţilor comerciale

 • Facilitarea intrării pe piaţă a firmelor prin: înregistrarea firmelor prin poşta electronică; îmbunătăţirea procedurilor de luare în evidenţă la administraţia finanţelor publice locală şi la oficiul de muncă; îmbunătăţirea obţinerii accesului la utilităţi a procedurilor de achiziţii imobiliare-cadastru, privind autorizaţia de construcţie

Parteneri AFB