Asociatia Firmelor Bihorene


Legislatia Muncii

Legea ocuparii locurilor de munca

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor reaminteşte angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajează personal, că în conformitate cu prevederilor art. 10 alin. (1) si (3) din Legea 76/2002, au obligaţia să comunice la A.J.O.F.M. în a cărei rază îşi au sediul/domiciliul toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora, precum si ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

  • 2014-04-23 13:43:51

Scutire impozit programatori

 Impozit

 

Ordinul ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministrului pentru societatea informaţională şi ministrului finanţelor publice nr. 539/225/1479/2013 

  • 2013-09-23 09:58:03

Informare cu privire la Legislația serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție

Partizan Ecoserv

 
Orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, este obligată să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru: aplicarea măsurilor de igienă, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare periodică;

  • 2013-09-10 10:07:38

Modificări în sistemul asigurărilor pentru şomaj

MO 
Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării social| Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 24 iulie 2013| Actul a intrat în vigoare la data de 27 iulie 2013

  • 2013-08-23 10:58:15

Radierea sancţiunilor disciplinare potrivit Codului muncii

rules 
Art. 248 alin. (3) C. muncii prevede că sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Problema care se ridică din punctul de vedere al interpretării şi aplicării textului menţionat, este aceea dacă radierea priveşte şi concedierea disciplinară sau doar celelalte sancţiuni?

  • 2013-08-21 15:01:56

Care este regimul contractului individual de muncă în cazul transferului întreprinderii?

Ctr.munca
 
Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora prevede la art. 5, alin. (1) că „Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg din contractele individuale de muncă şi din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului".

  • 2013-07-15 12:44:30

Declaraţia 112

dec 112 Proiect - Modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112)"

  • 2013-07-01 12:51:34

Agenţiile Judeţene/Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă o serie de servicii companiilor care încadrează în muncă anumite categorii de persoane.

beneficii 
Agenţiile Judeţene/Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă o serie de servicii companiilor care încadrează în muncă anumite categorii de persoane. Care sunt aceste categorii şi ce beneficii fiscale se acordă lunar?

  • 2013-06-21 12:32:51

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Contributia de asigurare În conformitate cu prevederile art. 83 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, tarifele şi clasele de risc se revizuiesc odată la 4 ani, pe baza înregistrărilor cazurilor asigurate de accidente de muncă şi boli profesionale, aferente perioadei de referinţă.

  • 2013-06-03 09:31:06

Parteneri AFB